Podstawowe wskaźniki

Rok zakończony
Wskaźnik 31 grudnia 2015 r. 31 grudnia 2014 r. 31 grudnia 2013 r. 31 grudnia 2012 r. 31 grudnia 2011 r. 31 grudnia 2010 r. 31 grudnia 2009 r. 31 grudnia 2008 r. 31 grudnia 2007 r.
Zysk netto / Przychody ze sprzedaży 16,98% 11,37% 5,92% 6,20% 17,54% 12,54% 6,06% 7,69% 21,56%
Zysk brutto ze sprzedaży / Przychody ze sprzedaży 16,03% 17,83% 18,63% 24,23% 19,26% 22,48% 16,79% 23,41% 32,50%
Zysk netto / Aktywa razem 5,52% 4,08% 2,43% 2,06% 2,31% 3,41% 0,59% 1,27% 8,48%
Na dzień
31 grudnia 2015 r. 31 grudnia 2014 r. 31 grudnia 2013 r. 31 grudnia 2012 r. 31 grudnia 2011 r. 31 grudnia 2010 r. 31 grudnia 2009 r. 31 grudnia 2008 r. 31 grudnia 2007 r.
Aktywa obrotowe / Zobowiązania krótkoterminowe 2,42 2,57 2,15 1,89 2,39 4,76 3,03 4,56 1,74
Łącznie zobowiązania / Aktywa razem 65% 58% 62% 57% 55% 48% 72% 71% 79%