2016

 • 2016-11-17
  Skonsolidowany raport kwartalny grupy kapitałowej Spółki za III kwartał 2016
 • 2016-08-25
  Skonsolidowany raport półroczny grupy kapitałowej Spółki
 • 2016-05-12
  Skonsolidowany raport kwartalny grupy kapitałowej Spółki za I kwartał 2016
 • 2016-03-17
  Skonsolidowany raport roczny grupy kapitałowej Spółki
 • 2016-03-17
  Jednostkowy raport roczny Spółki