Informacje o spółce

Grupa ROBYG jest polskim deweloperem giełdowym działającym w Warszawie i Gdańsku. Firma posiada również tereny inwestycyjne we Wrocławiu, gdzie wkrótce rozpocznie działalność. Grupa ROBYG działa od 2000 roku, a obecnie jest jednym z liderów wśród polskich deweloperów giełdowych pod względem liczby zakontraktowanych mieszkań. W ciągu 16 lat działalności firma sprzedała ponad 13 100 lokali.

ROBYG SA jest notowana na głównym parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie od listopada 2010 roku. W marcu 2016 ROBYG SA – w rezultacie rewizji rocznej portfeli indeksów – weszła w skład indeksu giełdowego mWIG40. Ponadto w grudniu 2015 roku Grupa ROBYG została włączona do indeksu spółek dywidendowych WIGdiv – spółka regularnie od debiutu na giełdzie dzieli się zyskiem z akcjonariuszami.

Grupa ROBYG osiągnęła w 2015 roku przychody w wysokości 480 mln zł (615 mln zł przy założeniu metody konsolidacji proporcjonalnej dla wspólnych przedsięwzięć). Zysk netto osiągnął poziom 82 mln zł, co oznacza wzrost o 75% w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Grupa ROBYG w całym 2016 roku zakontraktowała rekordową w historii spółki liczbę 2957 lokali netto w Warszawie i Gdańsku. Liczba zakontraktowanych lokali wzrosła wobec 2015 roku o 27%.