Wykresy

Wybierz rok:
Porównaj z:
Od:
Do:
Zakres:
10 dni
1 miesiąc

YTD

MAX
INFORMACJE PODSTAWOWE:
Nazwa: ROBYG SA
Nazwa skrócona: ROBYG
Rynek notowań: główny
Przynależność do sektora branżowego: branża deweloperska
Segment do którego spółka została zakwalifikowana: Podstawowy 50 Plus
Indeksy w skład których wchodzą akcje spółki: mWIG40, WIGdiv, WIG-Nieruchomości
Data przystąpienia do Programu Wspierania Płynności: 27 czerwca 2012
Adres: Al. Rzeczypospolitej 1, 02-972 Warszawa
Telefon: +48 (22) 419 11 00
Fax: +48 (22) 419 11 03
www: www.robyg.pl
E-mail: sekretariat@robyg.com.pl
Prezes: Wojciech Zbigniew Okoński