Selected Financial Data

Selected Financial Data (in PLN thousand)

Data for the year ended
Data on the consolidated statement of comprehensive income December 31st 2017 December 31st 2016 December 31st 2015 December 31st 2014 December 31st 2013 **
Revenues 737.944 517.081 480.375 409.325 488.083
Gross profit 195.229 116.134 77.017 72.990 91.330
EBIT = operating profit 173.804 122.894 59.046 60.460 56.372
Net profit 135.493 104.030 81.564 46.527 28.763
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 109.924 108.672 79.744 42.309 26.096
 
Data for the year ended
Data on the consolidated statement of cash flows December 31st 2017 December 31st 2016 December 31st 2015 December 31st 2014 December 31st 2013 **
Net cash flows from operating activities 145.626 (108.033) 61.983 26.921 203.935
Net cash flows from investing activities (55.274) (18.563) (14.581) (10.087) (18.921)
Net cash flows from financing activities (38.039) 106.661 115.142 (26.827) (102.195)
Net increase / (decrease) in cash and cash equivalents 52.313 (19.935) 162.544 (9.993) 82.819
 
Data as at
Data on the consolidated statement of financial position December 31st 2017 December 31st 2016 December 31st 2015 December 31st 2014 December 31st 2013 **
Inventories and land designated for development classified as non-current assets 1.047.921 958.673 716.434 580.517 577.531
Total assets 1.989.339 1.753.561 1.478.617 1.141.208 1.080.422
Total equity 694.791 561.132 524.174 476.795 453.231
LT interest bearing liabilities 414.510 607.318 469.827 309.864 258.839
Current interest bearing liabilities 312.188 212.474 133.424 82.970 124.326
Advances received from clients 328.037 204.096 192.596 141.367 153.900
 

** by zachować porównywalność danych, dane finansowe w roku 2013 dotyczące wspólnych przedsięwzięć zostały wyliczone metodą praw własności