Basic Financial Ratios

Year ended
Rate December 31st 2017 December 31st 2016 December 31st 2015 December 31st 2014 December 31st 2013 **
EBIT = Operating profit 173.804 122.894 59.046 60.460 56.372
Gross Profit / Revenues 26,46% 22,46% 16,03% 17,83% 18,71%
Net Profit / Revenues 18,36% 20,12% 16,98% 11,37% 5,89%
Net Profit / Total Assets 6,81% 5,93% 5,52% 4,08% 2,66%
Data as at
December 31st 2017 December 31st 2016 December 31st 2015 December 31st 2014 December 31st 2013 **
Current assets / Current liabilities 1,94 2,48 2,42 2,57 2,12
Total liabilities / Total Assets 65% 68% 65% 58% 58%
ROE = Zysk netto / kapitał własny 19,5% 18,5% 15,6% 9,8% 6,3%
Net debt ratio = net debt * / equity 0,36 0,56 0,26 0,24 0,12
* Net debt = interest bearing liabilities – intercompany loans– cash and cash equivalents – amounts kept on individual escrow accounts and mutual funds

** by zachować porównywalność danych, dane finansowe w roku 2013 dotyczące wspólnych przedsięwzięć zostały wyliczone metodą praw własności