2014

2014-12-06Forsal.pl (źródło: ISBnews, tytuł: “Przegląd wiadomości ze spółek – 2 grudnia 2014 r.”, link: http://forsal.pl/artykuly/839108,przeglad-wiadomosci-ze-spolek-2-grudnia-2014-r.html) Grupa ROBYG: 460 lokali w sprzedaży na warszawskiej Woli i Bemowie. http://forsal.pl/artykuly/839108,przeglad-wiadomosci-ze-spolek-2-grudnia-2014-r.html
2014-12-02Wp.pl/finanse (źródło: PAP, tytuł: “Skrót wiadomości ze spółek giełdowych – wtorek”, link: http://finanse.wp.pl/kat,1033745,title,Skrot-wiadomosci-ze-spolek-gieldowych-wtorek,wid,17075115,wiadomosc.html) Grupa ROBYG: 460 lokali w sprzedaży na warszawskiej Woli i Bemowie. http://finanse.wp.pl/kat,1033745,title,Skrot-wiadomosci-ze-spolek-gieldowych-wtorek,wid,17075115,wiadomosc.html
2014-12-02Wyborcza.pl (źródło: PAP, tytuł: “Skrót wiadomości ze spółek giełdowych – wtorek”, link: http://wyborcza.pl/1,91446,17066531,Skrot_wiadomosci_ze_spolek_gieldowych___wtorek.html) Grupa ROBYG: 460 lokali w sprzedaży na warszawskiej Woli i Bemowie. http://wyborcza.pl/1,91446,17066531,Skrot_wiadomosci_ze_spolek_gieldowych___wtorek.html
2014-12-02Bankier.pl/euro (źródło: PAP, tytuł: “Robyg wprowadzi do sprzedaży 460 lokali w stołecznych projektach”, link: http://euro.bankier.pl/news/article.html?article_id=3247590&type_id=1) Grupa ROBYG: 460 lokali w sprzedaży na warszawskiej Woli i Bemowie. http://euro.bankier.pl/news/article.html?article_id=3247590&type_id=1
2014-12-02Onet.pl/biznes (źródło: PAP, tytuł: “Robyg wprowadzi do sprzedaży 460 lokali w stołecznych projektach”, link: http://biznes.onet.pl/wiadomosci/nieruchomosci/robyg-wprowadzi-do-sprzedazy-460-lokali-w-stolecznych-projektach/x81h0) Grupa ROBYG: 460 lokali w sprzedaży na warszawskiej Woli i Bemowie. http://biznes.onet.pl/wiadomosci/nieruchomosci/robyg-wprowadzi-do-sprzedazy-460-lokali-w-stolecznych-projektach/x81h0
2014-12-02Gpwinfostrefa.pl źródło: PAP, tytuł: “Robyg wprowadzi do sprzedaży 460 lokali w stołecznych projektach”, link: http://www.gpwinfostrefa.pl/GPWIS2/pl/news/info/652991,robyg-wprowadzi-do-sprzedazy-460-lokali-w-stolecznych-projektach) Grupa ROBYG: 460 lokali w sprzedaży na warszawskiej Woli i Bemowie. http://www.gpwinfostrefa.pl/GPWIS2/pl/news/info/652991,robyg-wprowadzi-do-sprzedazy-460-lokali-w-stolecznych-projektach
2014-12-02 Bgz.pl/analizy (źródło: ISBnews, tytuł: “Grupa Robyg wprowadzi 460 lokali w sprzedaży na warszawskiej Woli i Bemowie”, link: http://analizy.bgz.pl/information/news/id/115857/title/grupa-robyg-wprowadzi-460-lokali-w-sprzedasy-na-warszawskiej-woli-i-bemowie) Grupa ROBYG: 460 lokali w sprzedaży na warszawskiej Woli i Bemowie. http://analizy.bgz.pl/information/news/id/115857/title/grupa-robyg-wprowadzi-460-lokali-w-sprzedasy-na-warszawskiej-woli-i-bemowie
2014-11-20Parkiet (autor: Dorota Kaczyńska, str.: 11, tytuł: “Robyg”) ROBYG – przedwczesny wykup obligacji serii E i F.
2014-11-20Wp.pl/finanse (źródło: ISBnews, tytuł: “Przegląd informacji ze spółek”, link: http://finanse.wp.pl/kat,1040357,title,Przeglad-informacji-ze-spolek,wid,17047497,wiadomosc.html?ticaid=113d7a) ROBYG – przedwczesny wykup obligacji serii E i F. http://finanse.wp.pl/kat,1040357,title,Przeglad-informacji-ze-spolek,wid,17047497,wiadomosc.html?ticaid=113d7a
2014-11-20Pb.pl/pulsbiznesu (źródło: ISBnews, tytuł: “Robyg wykupi przedterminowo obligacje serii E, F o wartości nominalnej 20 mln zł”, link: http://pulsbiznesu.pb.pl/3943178,55714,robyg-wykupi-przedterminowo-obligacje-serii-e-f-o-wartosci-nominalnej-20-mln-zl) ROBYG – przedwczesny wykup obligacji serii E i F. http://pulsbiznesu.pb.pl/3943178,55714,robyg-wykupi-przedterminowo-obligacje-serii-e-f-o-wartosci-nominalnej-20-mln-zl
2014-11-20Bgz.pl/analizy (źródło: ISBnews, tytuł: “Przegląd informacji ze spółek”, link: http://analizy.bgz.pl/information/news/id/115179/title/przeglacd-informacji-ze-spsoek) ROBYG – przedwczesny wykup obligacji serii E i F. http://analizy.bgz.pl/information/news/id/115179/title/przeglacd-informacji-ze-spsoek
2014-11-20Inwestycje.pl (tytuł: “Grupa ROBYG: przedterminowy wykup obligacji serii E i F”, link: http://inwestycje.pl/wyniki_spolek/Grupa-ROBYG-przedterminowy-wykup-obligacji-serii-E-i-F;245469;0.html) ROBYG – przedwczesny wykup obligacji serii E i F. http://inwestycje.pl/wyniki_spolek/Grupa-ROBYG-przedterminowy-wykup-obligacji-serii-E-i-F;245469;0.html
2014-11-20Renews.pl (tytuł: “Grupa ROBYG: przedterminowy wykup obligacji serii E i F”, link: http://renews.pl/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=10637&cntnt01origid=17&cntnt01returnid=33) ROBYG – przedwczesny wykup obligacji serii E i F. http://renews.pl/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=10637&cntnt01origid=17&cntnt01returnid=33
2014-10-23Rzeczpospolita Ekonomia i Rynek (str.: 15, tytuł: „Rekomendacje”) Analitycy Domu Maklerskiego PKO BP zmienili rekomendację dla ROBYG na „kupuj” z ceną docelową 2,51 zł.
2014-10-23Puls Biznesu (str.: 17, tytuł: „DM PKO BP radzi „kupuj” Robyg”) Analitycy Domu Maklerskiego PKO BP zmienili rekomendację dla ROBYG na „kupuj” z ceną docelową 2,51 zł.
2014-10-23Parkiet (autor: Dariusz Wolak, str.: 5, tytuł: „W skrócie”) Analitycy Domu Maklerskiego PKO BP zmienili rekomendację dla ROBYG na „kupuj” z ceną docelową 2,51 zł.
2014-10-23Wyborcza.biz/biznes (źródło: ISBnews, tytuł: „Przegląd prasy”, link: http://wyborcza.biz/biznes/1,100969,16856634,Przeglad_prasy.html) Analitycy Domu Maklerskiego PKO BP zmienili rekomendację dla ROBYG na „kupuj” z ceną docelową 2,51 zł. http://wyborcza.biz/biznes/1,100969,16856634,Przeglad_prasy.html
2014-10-23Wyborcza.biz/gieldy (źródło: ISBnews, tytuł: „Przegląd prasy”, link: http://wyborcza.biz/Gieldy/1,132329,16856634,Przeglad_prasy.html) Analitycy Domu Maklerskiego PKO BP zmienili rekomendację dla ROBYG na „kupuj” z ceną docelową 2,51 zł. http://wyborcza.biz/Gieldy/1,132329,16856634,Przeglad_prasy.html
2014-10-23Wyborcza.biz/gieldy (źródło: ISBnews, tytuł: „Przegląd prasy”, link: http://wyborcza.biz/Gieldy/1,132329,16856634,Przeglad_prasy.html) Analitycy Domu Maklerskiego PKO BP zmienili rekomendację dla ROBYG na „kupuj” z ceną docelową 2,51 zł. http://wyborcza.biz/Gieldy/1,132329,16856634,Przeglad_prasy.html
2014-10-22Onet.pl/biznes (źródło: PAP, tytuł: „DM PKO BP podniósł rekomendację dla Robygu”, link: http://biznes.onet.pl/dm-pko-bp-podniosl-rekomendacje-dla-robygu,18522,5661945,1,news-detal) Analitycy Domu Maklerskiego PKO BP zmienili rekomendację dla ROBYG na „kupuj” z ceną docelową 2,51 zł. http://biznes.onet.pl/dm-pko-bp-podniosl-rekomendacje-dla-robygu,18522,5661945,1,news-detal
2014-10-22Parkiet.com (autor: Wojciech Majorkiewicz, tytuł: „DM PKO BP zaleca kupno akcji Robyga”, link: http://www.parkiet.com/artykul/7,1394796-DM-PKO-BP-zaleca-kupno-akcji-Robyga.html) Analitycy Domu Maklerskiego PKO BP zmienili rekomendację dla ROBYG na „kupuj” z ceną docelową 2,51 zł. http://www.parkiet.com/artykul/7,1394796-DM-PKO-BP-zaleca-kupno-akcji-Robyga.html
2014-10-22Bankier.pl (źródło: PAP, tytuł: „DM PKO BP podniósł rekomendację dla Robygu do “kupuj”; cena docelowa 2,51 zł”, link: http://www.bankier.pl/wiadomosc/DM-PKO-BP-podniosl-rekomendacje-dla-Robygu-do-kupuj-cena-docelowa-2-51-zl-3223365.html) Analitycy Domu Maklerskiego PKO BP zmienili rekomendację dla ROBYG na „kupuj&#822#8221; z ceną docelową 2,51 zł. http://www.bankier.pl/wiadomosc/DM-PKO-BP-podniosl-rekomendacje-dla-Robygu-do-kupuj-cena-docelowa-2-51-zl-3223365.html
2014-10-22Pap.pl/biznes (źródło: PAP, tytuł: „DM PKO BP podniósł rekomendację dla Robygu do “kupuj”; cena docelowa 2,51 zł”, link: http://biznes.pap.pl/pl/news/listings/info/1156040,dm-pko-bp-podniosl-rekomendacje-dla-robygu-do–kupuj—cena-docelowa-2-51-zl) Analitycy Domu Maklerskiego PKO BP zmienili rekomendację dla ROBYG na „kupuj” z ceną docelową 2,51 zł. http://biznes.pap.pl/pl/news/listings/info/1156040,dm-pko-bp-podniosl-rekomendacje-dla-robygu-do–kupuj—cena-docelowa-2-51-zl
2014-10-22Inwestycje.pl (tytuł: „DM PKO BP: Robyg – ‘kupuj’”, link: http://inwestycje.pl/analizy/DM-PKO-BP-Robyg—kupuj;243352;0.html) Analitycy Domu Maklerskiego PKO BP zmienili rekomendację dla ROBYG na „kupuj” z ceną docelową 2,51 zł. http://inwestycje.pl/analizy/DM-PKO-BP-Robyg—kupuj;243352;0.html
2014-10-22Gpwinfostrefa.pl (tytuł: „DM PKO BP podniósł rekomendację dla Robygu do “kupuj”; cena docelowa 2,51 zł”, link: http://www.gpwinfostrefa.pl/GPWIS2/pl/news/info/642114,dm-pko-bp-podniosl-rekomendacje-dla-robygu-do–kupuj—cena-docelowa-2-51-zl) Analitycy Domu Maklerskiego PKO BP zmienili rekomendację dla ROBYG na „kupuj” z ceną docelową 2,51 zł. http://www.gpwinfostrefa.pl/GPWIS2/pl/news/info/642114,dm-pko-bp-podniosl-rekomendacje-dla-robygu-do–kupuj—cena-docelowa-2-51-zl
2014-10-06Wp.pl/finanse (źródło: ISBnews, tytuł: “Przegląd informacji ze spółek”, link: http://finanse.wp.pl/kat,1033731,title,Przeglad-informacji-ze-spolek,wid,16937401,wiadomosc.html) Grupa ROBYG zakontraktowała 513 lokali w III kwartale 2014 roku. http://finanse.wp.pl/kat,1033731,title,Przeglad-informacji-ze-spolek,wid,16937401,wiadomosc.html
2014-10-06Wp.pl/finanse (źródło: ISBnews, tytuł: “Przegląd prasy”, link: http://finanse.wp.pl/kat,1033731,title,Przeglad-prasy,wid,16937847,wiadomosc.html) Grupa ROBYG zakontraktowała 513 lokali w III kwartale 2014 roku. http://finanse.wp.pl/kat,1033731,title,Przeglad-prasy,wid,16937847,wiadomosc.html
2014-10-06Wyborcza.biz/biznes (źródło: ISBnews, tytuł: “Przegląd prasy”, link: http://wyborcza.biz/biznes/1,100969,16761805,Przeglad_prasy.html) Grupa ROBYG zakontraktowała 513 lokali w III kwartale 2014 roku. http://wyborcza.biz/biznes/1,100969,16761805,Przeglad_prasy.html
2014-10-06Wyborcza.biz/biznes (źródło: PAP, tytuł: “Skrót wiadomości ze spółek giełdowych – poniedziałek”, link: http://wyborcza.biz/biznes/1,100969,16761067,Skrot_wiadomosci_ze_spolek_gieldowych___poniedzialek.html) Grupa ROBYG zakontraktowała 513 lokali w III kwartale 2014 roku. http://wyborcza.biz/biznes/1,100969,16761067,Skrot_wiadomosci_ze_spolek_gieldowych___poniedzialek.html
2014-10-06Wp.pl/finanse (źródło: PAP, tytuł: “Skrót wiadomości ze spółek giełdowych – poniedziałek”, link: http://finanse.wp.pl/kat,1033745,title,Skrot-wiadomosci-ze-spolek-gieldowych-poniedzialek,wid,16937381,wiadomosc.html) Grupa ROBYG zakontraktowała 513 lokali w III kwartale 2014 roku. http://finanse.wp.pl/kat,1033745,title,Skrot-wiadomosci-ze-spolek-gieldowych-poniedzialek,wid,16937381,wiadomosc.html
2014-10-06Wyborcza.biz/biznes (źródło: ISBnews, tytuł: “Robyg ma 513 zakontraktowanych lokali netto w III kw. 2014 r.”, link: http://wyborcza.biz/biznes/1,100969,16760656,Robyg_ma_513_zakontraktowanych_lokali_netto_w_III.html) Grupa ROBYG zakontraktowała 513 lokali w III kwartale 2014 roku. http://wyborcza.biz/biznes/1,100969,16760656,Robyg_ma_513_zakontraktowanych_lokali_netto_w_III.html
2014-10-06Onet.pl/biznes (źródło: ISBnews, tytuł: “Robyg ma 513 zakontraktowanych lokali netto w III kw. 2014 r.”, link: http://biznes.onet.pl/robyg-ma-513-zakontraktowanych-lokali-netto-w-iii-,18496,5660166,news-detal) Grupa ROBYG zakontraktowała 513 lokali w III kwartale 2014 roku. http://biznes.onet.pl/robyg-ma-513-zakontraktowanych-lokali-netto-w-iii-,18496,5660166,news-detal
2014-10-06Bankier.pl (źródło: PAP, tytuł: “Grupa Robyg zakontraktowała w III kw. 513 lokali, po uwzględnieniu rezygnacji”, link: http://www.bankier.pl/wiadomosc/Grupa-Robyg-zakontraktowala-w-III-kw-513-lokali-po-uwzglednieniu-rezygnacji-3212998.html) Grupa ROBYG zakontraktowała 513 lokali w III kwartale 2014 roku. http://www.bankier.pl/wiadomosc/Grupa-Robyg-zakontraktowala-w-III-kw-513-lokali-po-uwzglednieniu-rezygnacji-3212998.html
2014-10-05Wp.pl/otodom (link: http://otodom.wp.pl/wiadomosci/nowe-inwestycje/modern-zoliborz-residence-nowa-inwestycja-w-warszawie-id3545.html) Grupa ROBYG wprowadza do sprzedaży około 140 lokali w ramach inwestycji Modern Żoliborz Residence. http://otodom.wp.pl/wiadomosci/nowe-inwestycje/modern-zoliborz-residence-nowa-inwestycja-w-warszawie-id3545.html
2014-09-22Pap.pl/biznes (źródło: PAP, tytuł: “Robyg w joint venture z funduszem NCRE zrealizuje projekt na Mokotowie”, link: http://biznes.pap.pl/pl/news/pap/info/1091390,robyg-w-joint-venture-z-funduszem-ncre-zrealizuje-projekt-na-mokotowie) Grupa ROBYG podpisała umowe joint venture z NCRE II Investments Limited w kwestii realizacji projektu na warszawskim Mokotowie. http://biznes.pap.pl/pl/news/pap/info/1091390,robyg-w-joint-venture-z-funduszem-ncre-zrealizuje-projekt-na-mokotowie
2014-09-22Bankier.pl/euro (źródło: PAP, tytuł: “Robyg w joint venture z funduszem NCRE zrealizuje projekt na Mokotowie”, link: http://euro.bankier.pl/news/article.html?article_id=3203442&type_id=1) Grupa ROBYG podpisała umowe joint venture z NCRE II Investments Limited w kwestii realizacji projektu na warszawskim Mokotowie. http://euro.bankier.pl/news/article.html?article_id=3203442&type_id=1
2014-09-22Wp.pl/Finanse (źródło: ISBnews, tytuł: “Robyg sprzeda 49% projektu na stołecznym Mokotowie, pozyska 40 mln zł”, link: http://finanse.wp.pl/kat,1033731,title,Robyg-sprzeda-49-projektu-na-stolecznym-Mokotowie-pozyska-40-mln-zl,wid,16897113,wiadomosc.html?ticaid=1137d8) Grupa ROBYG podpisała umowe joint venture z NCRE II Investments Limited w kwestii realizacji projektu na warszawskim Mokotowie. http://finanse.wp.pl/kat,1033731,title,Robyg-sprzeda-49-projektu-na-stolecznym-Mokotowie-pozyska-40-mln-zl,wid,16897113,wiadomosc.html?ticaid=1137d8
2014-09-22Wyborcza.biz/biznes (źródło: ISBnews, tytuł: “Robyg sprzeda 49% projektu na stołecznym Mokotowie, pozyska 40 mln zł”, link: http://wyborcza.biz/biznes/1,100969,16673719,Robyg_sprzeda_49__projektu_na_stolecznym_Mokotowie_.html) Grupa ROBYG podpisała umowe joint venture z NCRE II Investments Limited w kwestii realizacji projektu na warszawskim Mokotowie. http://wyborcza.biz/biznes/1,100969,16673719,Robyg_sprzeda_49__projektu_na_stolecznym_Mokotowie_.html
2014-09-22Pb.pl/pulsinwestora (źródło: ISBnews, tytuł: “Robyg zgarnął 40 mln zł”, link: http://pulsinwestora.pb.pl/3862320,60196,robyg-zgarnal-40-mln-zl) Grupa ROBYG podpisała umowe joint venture z NCRE II Investments Limited w kwestii realizacji projektu na warszawskim Mokotowie. http://pulsinwestora.pb.pl/3862320,60196,robyg-zgarnal-40-mln-zl
2014-09-22Onet.pl/gielda (źródło: BM BPH, tytuł: “Raport z rynku akcji”, link: http://gielda.onet.pl/raport-z-rynku-akcji,18500,5658095,komentarze-detal) – „Report from the stock market”. Grupa ROBYG podpisała umowe joint venture z NCRE II Investments Limited w kwestii realizacji projektu na warszawskim Mokotowie. http://gielda.onet.pl/raport-z-rynku-akcji,18500,5658095,komentarze-detal
2014-09-22Onet.pl/biznes (źródło: BM BPH, tytuł: “Raport z rynku akcji”, link: http://biznes.onet.pl/raport-z-rynku-akcji,18500,5658095,komentarze-detal) Grupa ROBYG podpisała umowe joint venture z NCRE II Investments Limited w kwestii realizacji projektu na warszawskim Mokotowie. http://biznes.onet.pl/raport-z-rynku-akcji,18500,5658095,komentarze-detal
2014-09-19Wp.pl/Finanse (źródło: ISBnews, tytuł: “Robyg sprzeda 49% projektu na stołecznym Mokotowie, pozyska 40 mln zł”, link: http://finanse.wp.pl/kat,1040357,title,Robyg-sprzeda-49-projektu-na-stolecznym-Mokotowie-pozyska-40-mln-zl,wid,16897113,wiadomosc.html?ticaid=113797) Grupa ROBYG podpisała umowe joint venture z NCRE II Investments Limited w kwestii realizacji projektu na warszawskim Mokotowie. http://finanse.wp.pl/kat,1040357,title,Robyg-sprzeda-49-projektu-na-stolecznym-Mokotowie-pozyska-40-mln-zl,wid,16897113,wiadomosc.html?ticaid=113797
2014-09-19Inwestycje.pl (tytuł: “Grupa ROBYG kontynuuje strategiczną współpracę”, link: http://inwestycje.pl/wyniki_spolek/Grupa-ROBYG-kontynuuje-strategiczna-wspolprace;240936;0.html) Grupa ROBYG podpisała umowe joint venture z NCRE II Investments Limited w kwestii realizacji projektu na warszawskim Mokotowie. http://inwestycje.pl/wyniki_spolek/Grupa-ROBYG-kontynuuje-strategiczna-wspolprace;240936;0.html
2014-09-19Bankier.pl (źródło: PAP, tytuł: “Robyg w joint venture z funduszem NCRE zrealizuje projekt na Mokotowie”, link: http://www.bankier.pl/wiadomosc/Robyg-w-joint-venture-z-funduszem-NCRE-zrealizuje-projekt-na-Mokotowie-3203442.html) Grupa ROBYG podpisała umowe joint venture z NCRE II Investments Limited w kwestii realizacji projektu na warszawskim Mokotowie. http://www.bankier.pl/wiadomosc/Robyg-w-joint-venture-z-funduszem-NCRE-zrealizuje-projekt-na-Mokotowie-3203442.html
2014-09-10Wp.pl/finanse (źródło: ISBnews, tytuł: “Robyg wprowadza do sprzedaży 112 lokali w I etapie Młodego Wilanowa”, link: http://finanse.wp.pl/kat,1040357,title,Robyg-wprowadza-do-sprzedazy-112-lokali-w-I-etapie-Mlodego-Wilanowa,wid,16873317,wiadomosc.html) Grupa ROBYG wprowadza do sprzedaży pierwszy etap nowej warszawskiej inwestycji Młody Wilanów. http://finanse.wp.pl/kat,1040357,title,Robyg-wprowadza-do-sprzedazy-112-lokali-w-I-etapie-Mlodego-Wilanowa,wid,16873317,wiadomosc.html
2014-09-10Wyborcza.biz/biznes (źródło: ISBnews, tytuł: “Robyg wprowadza do sprzedaży 112 lokali w I etapie Młodego Wilanowa”, link: http://wyborcza.biz/biznes/1,100969,16616065,Robyg_wprowadza_do_sprzedazy_112_lokali_w_I_etapie.html) Grupa ROBYG wprowadza do sprzedaży pierwszy etap nowej warszawskiej inwestycji Młody Wilanów. http://wyborcza.biz/biznes/1,100969,16616065,Robyg_wprowadza_do_sprzedazy_112_lokali_w_I_etapie.html
2014-09-10Wyborcza.biz/gieldy (źródło: ISBnews, tytuł: “Robyg wprowadza do sprzedaży 112 lokali w I etapie Młodego Wilanowa”, link: http://wyborcza.biz/Gieldy/1,132329,16616065,Robyg_wprowadza_do_sprzedazy_112_lokali_w_I_etapie.html) Grupa ROBYG wprowadza do sprzedaży pierwszy etap nowej warszawskiej inwestycji Młody Wilanów. http://wyborcza.biz/Gieldy/1,132329,16616065,Robyg_wprowadza_do_sprzedazy_112_lokali_w_I_etapie.html
2014-09-10Wp.pl/finanse (źródło: ISBnews, tytuł: “Przegląd prasy”, link: http://finanse.wp.pl/kat,1040357,title,Przeglad-prasy,wid,16876115,wiadomosc.html) Grupa ROBYG wprowadza do sprzedaży pierwszy etap nowej warszawskiej inwestycji Młody Wilanów. http://finanse.wp.pl/kat,1040357,title,Przeglad-prasy,wid,16876115,wiadomosc.html
2014-09-10Wp.pl/finanse (źródło: ISBnews, tytuł: “Przegląd informacji ze spółek”, link: http://finanse.wp.pl/kat,1033731,title,Przeglad-informacji-ze-spolek,wid,16875739,wiadomosc.html) Grupa ROBYG wprowadza do sprzedaży pierwszy etap nowej warszawskiej inwestycji Młody Wilanów. http://finanse.wp.pl/kat,1033731,title,Przeglad-informacji-ze-spolek,wid,16875739,wiadomosc.html
2014-09-10Wyborcza.biz/biznes (źródło: ISBnews, tytuł: “Przegląd informacji ze spółek”, link: http://wyborcza.biz/biznes/1,100969,16620102,Przeglad_informacji_ze_spolek.html) Grupa ROBYG wprowadza do sprzedaży pierwszy etap nowej warszawskiej inwestycji Młody Wilanów. http://wyborcza.biz/biznes/1,100969,16620102,Przeglad_informacji_ze_spolek.html
2014-09-10Wyborcza.biz/biznes (źródło: ISBnews, tytuł: “Przegląd prasy”, link: http://wyborcza.biz/biznes/1,100969,16621791,Przeglad_prasy.html) Grupa ROBYG wprowadza do sprzedaży pierwszy etap nowej warszawskiej inwestycji Młody Wilanów. http://wyborcza.biz/biznes/1,100969,16621791,Przeglad_prasy.html
2014-09-10Wyborcza.biz/gieldy (źródło: ISBnews, tytuł: “Przegląd informacji ze spółek”, link: http://wyborcza.biz/Gieldy/1,132329,16620102,Przeglad_informacji_ze_spolek.html) Grupa ROBYG wprowadza do sprzedaży pierwszy etap nowej warszawskiej inwestycji Młody Wilanów. http://wyborcza.biz/Gieldy/1,132329,16620102,Przeglad_informacji_ze_spolek.html
2014-09-10Forsal.pl/artykuły (tytuł: “Przegląd wiadomości ze spółek – 10 września 2014 r.”, link: http://forsal.pl/artykuly/821253,przeglad-wiadomosci-ze-spolek-10-wrzesnia-2014-r.html) Grupa ROBYG wprowadza do sprzedaży pierwszy etap nowej warszawskiej inwestycji Młody Wilanów. http://forsal.pl/artykuly/821253,przeglad-wiadomosci-ze-spolek-10-wrzesnia-2014-r.html
2014-09-09Rzeczpospolita Ekonomia i Rynek (autor: Dorota Kaczyńska, str.: 7, tytuł: “Rosną marże deweloperów”) Pan Oscar Kazanelson kalkuluje, że ceny mieszkań wzrosły o kilka procent oraz nieznacznie zwiększyła się również marża. Trend ten będzie kontynuowany w trakcie najbliższych kwartałów.
2014-09-09Rp.pl/archiwum (autor: Dorota Kaczyńska, tytuł: “Rosną marże deweloperów”, link: http://archiwum.rp.pl/artykul/1253670-Rosna-marze-deweloperow.html) Pan Oscar Kazanelson kalkuluje, że ceny mieszkań wzrosły o kilka procent oraz nieznacznie zwiększyła się również marża. Trend ten będzie kontynuowany w trakcie najbliższych kwartałów. http://archiwum.rp.pl/artykul/1253670-Rosna-marze-deweloperow.html
2014-09-09Rp.pl/ekonomia (autor: Dorota Kaczyńska, tytuł: “Rosną marże deweloperów”, link: http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/707218,1139527-Wieksze-marze-deweloperow.html) Pan Oscar Kazanelson kalkuluje, że ceny mieszkań wzrosły o kilka procent oraz nieznacznie zwiększyła się również marża. Trend ten będzie kontynuowany w trakcie najbliższych kwartałów. http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/707218,1139527-Wieksze-marze-deweloperow.html
2014-09-04Egospodarka.pl/nieruchomosci (autor: Jarosław Jędrzyński, tytuł: „Robyg góruje. Wikana znowu w tyle”, link: http://www.nieruchomosci.egospodarka.pl/115034,Robyg-goruje-Wikana-znowu-w-tyle,1,80,1.html) Okres publikacji raportów za I półrocze dobiegł końca. Tylko ROBYG zaprezentował znaczną poprawę w porównaniu do poprzedniego roku. http://www.nieruchomosci.egospodarka.pl/115034,Robyg-goruje-Wikana-znowu-w-tyle,1,80,1.html
2014-09-01Gazetaprawna.pl/nieruchomości (autor: Jarosław Jędrzyński, tytuł: „Półroczne wyniki deweloperów wciąż bez oznak ożywienia”, link: http://serwisy.gazetaprawna.pl/nieruchomosci/artykuly/819103,polroczne-wyniki-deweloperow-wciaz-bez-oznak-ozywienia.html) Okres publikacji raportów za I półrocze dobiegł końca. Tylko ROBYG zaprezentował znaczną poprawę w porównaniu do poprzedniego roku. http://serwisy.gazetaprawna.pl/nieruchomosci/artykuly/819103,polroczne-wyniki-deweloperow-wciaz-bez-oznak-ozywienia.html
2014-09-01Gazetaprawna.pl/artykuły (autor: Jarosław Jędrzyński, tytuł: „Półroczne wyniki deweloperów wciąż bez oznak ożywienia”, link: http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/819103,polroczne-wyniki-deweloperow-wciaz-bez-oznak-ozywienia.html) Okres publikacji raportów za I półrocze dobiegł końca. Tylko ROBYG zaprezentował znaczną poprawę w porównaniu do poprzedniego roku. http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/819103,polroczne-wyniki-deweloperow-wciaz-bez-oznak-ozywienia.html
2014-09-01Eurobuildcee.com (tytuł: „Mieszkaniowe żniwa”, link: http://eurobuildcee.com/?page=edition&id=1281&id_article=2430) Okres publikacji raportów za I półrocze dobiegł końca. Tylko ROBYG zaprezentował znaczną poprawę w porównaniu do poprzedniego roku. http://eurobuildcee.com/?page=edition&id=1281&id_article=2430
2014-08-26Puls Biznesu (autor: Anna Gołasa, str.: 14, tytuł: “Deweloperzy sprzedają więcej”) Grupa ROBYG kupiła działkę w dzielnicy Żoliborz i wprowadziła na rynek dwa etapy inwestycji Osiedle Królewskie.
2014-08-26Pb.pl/pulsbiznesu (autor: Anna Gołasa, tytuł: “Deweloperzy sprzedają więcej”, link: http://pulsbiznesu.pb.pl/3826800,55366,deweloperzy-sprzedaja-wiecej) Grupa ROBYG kupiła działkę w dzielnicy Żoliborz i wprowadziła na rynek dwa etapy inwestycji Osiedle Królewskie. http://pulsbiznesu.pb.pl/3826800,55366,deweloperzy-sprzedaja-wiecej
2014-08-26 Renews.pl (tytuł: “ Jeszcze w tym roku ruszy sprzedaż mieszkań na Mokotowie. Na celowniku prawobrzeżna Warszawa, Gdańsk i Wrocław”, link: http://renews.pl/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=9936&cntnt01origid=17&cntnt01returnid=33) Wywiad z Panem Zbigniewem Okońskim, prezesem Grupy ROBYG, dotyczący planowanych inwestycji w Gdańsku, Wrocławiu i Warszawie. http://renews.pl/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=9936&cntnt01origid=17&cntnt01returnid=33
2014-08-25Bankier.pl (tytuł: “ROBYG: Jeszcze w tym roku ruszy sprzedaż mieszkań na Mokotowie”, link: http://www.bankier.pl/wiadomosc/ROBYG-Jeszcze-w-tym-roku-ruszy-sprzedaz-mieszkan-na-Mokotowie-7217440.html) Grupa ROBYG: kontraktacja na poziomie około 2000 lokali w 2014 jest bardzo realna. http://www.bankier.pl/wiadomosc/ROBYG-Jeszcze-w-tym-roku-ruszy-sprzedaz-mieszkan-na-Mokotowie-7217440.html
2014-08-25Parkiet.com/archiwum (autor: Dorota Kaczyńska, tytuł: “Robyg: Klienci podpiszą dwa tysiące umów”, link: http://archiwum.parkiet.com/artykul/759704_Robyg:_Klienci_podpisza_dwa_tysiace_umow.html) Grupa ROBYG: kontraktacja na poziomie około 2000 lokali w 2014 jest bardzo realna. http://archiwum.parkiet.com/artykul/759704_Robyg:_Klienci_podpisza_dwa_tysiace_umow.html
2014-08-25Renews.pl(tytuł: “Grupa ROBYG: ponad 240 mln zł przychodu w I półroczu 2014 roku”, link: http://renews.pl/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=9913&cntnt01origid=17&cntnt01returnid=33) Grupa ROBYG: kontraktacja na poziomie około 2000 lokali w 2014 jest bardzo realna. http://renews.pl/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=9913&cntnt01origid=17&cntnt01returnid=33
2014-08-21Wyborcza.biz (źródło: ISBnews, tytuł: „Robyg ma pozwolenie na ostatni etap Osiedla Królewskiego w Warszawie”, link: http://wyborcza.biz/Gieldy/1,132329,16463997,Robyg_ma_pozwolenie_na_ostatni_etap_Osiedla_Krolewskiego.html) Grupa ROBYG uzyskała pozwolenie na budowę VI – ostatniego – etapu inwestycji Osiedle Królewskie w warszawskim Wilanowie. http://wyborcza.biz/Gieldy/1,132329,16463997,Robyg_ma_pozwolenie_na_ostatni_etap_Osiedla_Krolewskiego.html
2014-08-19Newseria.pl/inwestor (tytuł: “Grupa ROBYG chce w tym roku ustanowić rekord sprzedaży mieszkań”, link: http://www.inwestor.newseria.pl/newsy/grupa_robyg_chce_w_tym,p1362860927) Wywiad z Panem Zbigniewem Okońskim, prezesem ROBYG. http://www.inwestor.newseria.pl/newsy/grupa_robyg_chce_w_tym,p1362860927
2014-08-19Onet.pl/biznes (autor: Marcin Krasoń, tytuł: “Deweloperzy na dobre obudzili się ze snu”, link: http://biznes.onet.pl/deweloperzy-na-dobre-obudzili-sie-ze-snu,36941,5652956,analizy-detal) Liczba rozpoczętych inwestycji oraz wydanych pozwoleń na budowę wzrosła o 45 proc w tym roku. ROBYG został wymieniony w artykule jako deweloper który odnotował podwójny wzrost sprzedaży w I półroczu 2014 roku. http://biznes.onet.pl/deweloperzy-na-dobre-obudzili-sie-ze-snu,36941,5652956,analizy-detal
2014-08-19Onet.pl/gielda (autor: Marcin Krasoń, tytuł: “Deweloperzy na dobre obudzili się ze snu”, link: http://gielda.onet.pl/deweloperzy-na-dobre-obudzili-sie-ze-snu,18731,5652956,1,analizy-detal) Liczba rozpoczętych inwestycji oraz wydanych pozwoleń na budowę wzrosła o 45 proc w tym roku. ROBYG został wymieniony w artykule jako deweloper który odnotował podwójny wzrost sprzedaży w I półroczu 2014 roku. http://gielda.onet.pl/deweloperzy-na-dobre-obudzili-sie-ze-snu,18731,5652956,1,analizy-detal
2014-08-19Interia.pl/biznes (autor: Marcin Krasoń, tytuł: “Deweloperzy na dobre obudzili się ze snu”, link: http://biznes.interia.pl/budownictwo/news/deweloperzy-na-dobre-obudzili-sie-ze-snu,2042398,4212) Liczba rozpoczętych inwestycji oraz wydanych pozwoleń na budowę wzrosła o 45 proc w tym roku. ROBYG został wymieniony w artykule jako deweloper który odnotował podwójny wzrost sprzedaży w I półroczu 2014 roku. http://biznes.interia.pl/budownictwo/news/deweloperzy-na-dobre-obudzili-sie-ze-snu,2042398,4212
2014-08-19Forsal.pl/artykuł (autor: Marcin Krasoń, tytuł: “Ofensywa deweloperki. Liczba rozpoczętych budów wzrosła o 45 proc.”, link: http://forsal.pl/artykuly/816629,ofensywa-deweloperki-liczba-rozpoczetych-budow-wzrosla-o-45-proc.html) Liczba rozpoczętych inwestycji oraz wydanych pozwoleń na budowę wzrosła o 45 proc w tym roku. ROBYG został wymieniony w artykule jako deweloper który odnotował podwójny wzrost sprzedaży w I półroczu 2014 roku. http://forsal.pl/artykuly/816629,ofensywa-deweloperki-liczba-rozpoczetych-budow-wzrosla-o-45-proc.html
2014-08-19Renews.pl (autor: Marcin Krasoń, tytuł: “Deweloperzy na dobre obudzili się ze snu”, link: http://renews.pl/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=9898&cntnt01origid=17&cntnt01returnid=33) Liczba rozpoczętych inwestycji oraz wydanych pozwoleń na budowę wzrosła o 45 proc w tym roku. ROBYG został wymieniony w artykule jako deweloper który odnotował podwójny wzrost sprzedaży w I półroczu 2014 roku. http://renews.pl/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=9898&cntnt01origid=17&cntnt01returnid=33
2014-08-19Prnews.pl (autor: Marcin Krasoń, tytuł: “Deweloperzy na dobre obudzili się ze snu”, link: http://prnews.pl/nieruchomosci/deweloperzy-na-dobre-obudzili-sie-ze-snu-3184837) Liczba rozpoczętych inwestycji oraz wydanych pozwoleń na budowę wzrosła o 45 proc w tym roku. ROBYG został wymieniony w artykule jako deweloper który odnotował podwójny wzrost sprzedaży w I półroczu 2014 roku. http://prnews.pl/nieruchomosci/deweloperzy-na-dobre-obudzili-sie-ze-snu-3184837
2014-08-12Wp.pl/finanse (źródło: ISBnews, tytuł: „Robyg ma pozwolenie na ostatni etap Osiedla Królewskiego w Warszawie”, link: http://finanse.wp.pl/kat,1040357,title,Robyg-ma-pozwolenie-na-ostatni-etap-Osiedla-Krolewskiego-w-Warszawie,wid,16811643,wiadomosc.html) Grupa ROBYG uzyskała pozwolenie na budowę VI – ostatniego – etapu inwestycji Osiedle Królewskie w warszawskim Wilanowie. http://finanse.wp.pl/kat,1040357,title,Robyg-ma-pozwolenie-na-ostatni-etap-Osiedla-Krolewskiego-w-Warszawie,wid,16811643,wiadomosc.html
2014-08-12Thecity.com.pl (autor: Anna Korólczyk, tytuł: „Robyg z pozwoleniem na budowę na Wilanowie”, link: http://www.thecity.com.pl/Rynek/Rynek-mieszkaniowy/Robyg-z-pozwoleniem-na-budowe-na-Wilanowie) Grupa ROBYG uzyskała pozwolenie na budowę VI – ostatniego – etapu inwestycji Osiedle Królewskie w warszawskim Wilanowie. http://www.thecity.com.pl/Rynek/Rynek-mieszkaniowy/Robyg-z-pozwoleniem-na-budowe-na-Wilanowie
2014-08-12Eurobuildcee.com (autor: Aneta Cichla, tytuł: „Osiedle Królewskie bliżej ukończenia”, link: http://www.eurobuildcee.com/?page=news&id=17818&link=osiedle-krolewskie-blizej-ukonczenia) Grupa ROBYG uzyskała pozwolenie na budowę VI – ostatniego – etapu inwestycji Osiedle Królewskie w warszawskim Wilanowie. http://www.eurobuildcee.com/?page=news&id=17818&link=osiedle-krolewskie-blizej-ukonczenia
2014-08-12Bgz.pl/analizy (źródło: ISBnews, tytuł: „Robyg ma pozwolenie na ostatni etap Osiedla Królewskiego w Warszawie”, link: http://analizy.bgz.pl/information/news/id/107173/title/robyg-ma-pozwolenie-na-ostatni-etap-osiedla-krlewskiego-w-warszawie) Grupa ROBYG uzyskała pozwolenie na budowę VI – ostatniego – etapu inwestycji Osiedle Królewskie w warszawskim Wilanowie. http://analizy.bgz.pl/information/news/id/107173/title/robyg-ma-pozwolenie-na-ostatni-etap-osiedla-krlewskiego-w-warszawie
2014-08-12Wp.pl/finanse (źródło: ISBnews, tytuł: „Przegląd informacji ze spółek”, link: http://finanse.wp.pl/kat,1040357,title,Przeglad-informacji-ze-spolek,wid,16813079,wiadomosc.html) Grupa ROBYG uzyskała pozwolenie na budowę VI – ostatniego – etapu inwestycji Osiedle Królewskie w warszawskim Wilanowie. http://finanse.wp.pl/kat,1040357,title,Przeglad-informacji-ze-spolek,wid,16813079,wiadomosc.html
2014-08-12Wyborcza.biz (źródło: ISBnews, tytuł: „Przegląd informacji ze spółek”, link: http://wyborcza.biz/biznes/1,100969,16468332,Przeglad_informacji_ze_spolek.html) Grupa ROBYG uzyskała pozwolenie na budowę VI – ostatniego – etapu inwestycji Osiedle Królewskie w warszawskim Wilanowie. http://wyborcza.biz/biznes/1,100969,16468332,Przeglad_informacji_ze_spolek.html
2014-08-12Wyborcza.biz (źródło: ISBnews, tytuł: „Przegląd informacji ze spółek”, link: http://wyborcza.biz/biznes/1,100969,16468332,Przeglad_informacji_ze_spolek.html) Grupa ROBYG uzyskała pozwolenie na budowę VI – ostatniego – etapu inwestycji Osiedle Królewskie w warszawskim Wilanowie. http://wyborcza.biz/biznes/1,100969,16468332,Przeglad_informacji_ze_spolek.html
2014-08-06Pb.pl/Pulsbiznesu (autor: Emil Górecki, tytuł: “Robyg kupuje”, link: http://pulsbiznesu.pb.pl/3802241,56864,robyg-kupuje?utm_source=tag_archiwum&utm_medium=rss) Grupa ROBYG zakupiła działkę na warszawskim Mokotowie. http://pulsbiznesu.pb.pl/3802241,56864,robyg-kupuje?utm_source=tag_archiwum&utm_medium=rss
2014-08-05 Parkiet (autor: Dorota Kaczyńska, str.: 6, tytuł: „Grupa Robyg”) Grupa ROBYG zakupiła działkę na warszawskim Mokotowie.
2014-08-05Puls Biznesu (autor: Emil Górecki, str.: 8, tytuł: “Robyg kupuje”) Grupa ROBYG zakupiła działkę na warszawskim Mokotowie.
2014-08-05 Interia.pl/biznes (tytuł: “Grupa Robyg kupiła działkę na warszawskim Mokotowie”, link: http://biznes.interia.pl/gieldy/news/grupa-robyg-kupila-dzialke-na-warszawskim-mokotowie,2038754,1844) Grupa ROBYG zakupiła działkę na warszawskim Mokotowie. http://biznes.interia.pl/gieldy/news/grupa-robyg-kupila-dzialke-na-warszawskim-mokotowie,2038754,1844
2014-08-05Wp.pl/finanse (źródło: ISBnews, tytuł: “Przegląd informacji ze spółek”, link: http://finanse.wp.pl/kat,1040357,title,Przeglad-informacji-ze-spolek,wid,16797358,wiadomosc.html?ticaid=113358) Grupa ROBYG zakupiła działkę na warszawskim Mokotowie. http://finanse.wp.pl/kat,1040357,title,Przeglad-informacji-ze-spolek,wid,16797358,wiadomosc.html?ticaid=113358
2014-08-05Forsal.pl/m (tytuł: “Przegląd wiadomości ze spółek – 4 sierpnia 2014 r.”, link: http://m.forsal.pl/gielda/przeglad-wiadomosci-ze-spolek-4-sierpnia-2014-r) Grupa ROBYG zakupiła działkę na warszawskim Mokotowie. http://m.forsal.pl/gielda/przeglad-wiadomosci-ze-spolek-4-sierpnia-2014-r
2014-08-05Eurobuildcee.com/english (autor: Nathan North, tytuł: “Robyg buys Służew plot”, link: http://english.eurobuildcee.com/?page=news&id=14162) Grupa ROBYG zakupiła działkę na warszawskim Mokotowie. http://english.eurobuildcee.com/?page=news&id=14162
2014-08-05Obligacje.pl (tytuł: “Robyg wydał 68,5 mln zł na inwestycje, można spodziewać się kolejnych emisji”, link: http://obligacje.pl/news/3092/robyg-wydal-68-5-mln-zl-na-inwestycje-mozna-spodziewac-sie-kolejnych-emisji.html) Grupa ROBYG zakupiła działkę na warszawskim Mokotowie. http://obligacje.pl/news/3092/robyg-wydal-68-5-mln-zl-na-inwestycje-mozna-spodziewac-sie-kolejnych-emisji.html
2014-08-04Pap.pl/biznes (źródło: PAP, tytuł: “Robyg kupił grunty w Warszawie za 68,5 mln zł; może tam wybudować ok. 1.000 mieszkań”, link: http://biznes.pap.pl/pl/news/all/info/1029511,robyg-kupil-grunty-w-warszawie-za-68-5-mln-zl–moze-tam-wybudowac-ok–1-000-mieszkan) Grupa ROBYG zakupiła działkę na warszawskim Mokotowie. http://biznes.pap.pl/pl/news/all/info/1029511,robyg-kupil-grunty-w-warszawie-za-68-5-mln-zl–moze-tam-wybudowac-ok–1-000-mieszkan
2014-08-04Wp.pl/finanse (źródło: ISBnews, tytuł: “Robyg kupił działkę w Warszawie za 68,5 mln zł netto na ok. 1 tys. mieszkań”, link: http://finanse.wp.pl/kat,1040357,title,Robyg-kupil-dzialke-w-Warszawie-za-685-mln-zl-netto-na-ok-1-tys-mieszkan,wid,16795656,wiadomosc.html?ticaid=113341) Grupa ROBYG zakupiła działkę na warszawskim Mokotowie. http://finanse.wp.pl/kat,1040357,title,Robyg-kupil-dzialke-w-Warszawie-za-685-mln-zl-netto-na-ok-1-tys-mieszkan,wid,16795656,wiadomosc.html?ticaid=113341
2014-08-04Wyborcza.biz (źródło: ISBnews, tytuł: “Robyg kupił działkę w Warszawie za 68,5 mln zł netto na ok. 1 tys. mieszkań”, link: http://wyborcza.biz/biznes/1,100969,16424495,Robyg_kupil_dzialke_w_Warszawie_za_68_5_mln_zl_netto.html) Grupa ROBYG zakupiła działkę na warszawskim Mokotowie. http://wyborcza.biz/biznes/1,100969,16424495,Robyg_kupil_dzialke_w_Warszawie_za_68_5_mln_zl_netto.html
2014-08-04Bankier.pl (źródło: PAP, tytuł: “Robyg kupił grunty w Warszawie za 68,5 mln zł; może tam wybudować ok. 1.000 mieszkań”, link: http://www.bankier.pl/wiadomosc/Robyg-kupil-grunty-w-Warszawie-za-68-5-mln-zl-moze-tam-wybudowac-ok-1-000-mieszkan-3175939.html) Grupa ROBYG zakupiła działkę na warszawskim Mokotowie. http://www.bankier.pl/wiadomosc/Robyg-kupil-grunty-w-Warszawie-za-68-5-mln-zl-moze-tam-wybudowac-ok-1-000-mieszkan-3175939.html
2014-08-04 Bankier.pl/euro (źródło: PAP, tytuł: “Robyg kupił grunty w Warszawie za 68,5 mln zł; może tam wybudować ok. 1.000 mieszkań”, link: http://euro.bankier.pl/news/article.html?article_id=3175939&type_id=1&order=time) Grupa ROBYG zakupiła działkę na warszawskim Mokotowie. http://euro.bankier.pl/news/article.html?article_id=3175939&type_id=1&order=time
2014-08-04Gpwinfostrefa.pl (źródło: PAP, tytuł: “Robyg kupił grunty w Warszawie za 68,5 mln zł; może tam wybudować ok. 1.000 mieszkań”, link: http://www.gpwinfostrefa.pl/GPWIS2/pl/index/news/info/622067,robyg-kupil-grunty-w-warszawie-za-68-5-mln-zl–moze-tam-wybudowac-ok–1-000-mieszkan) Grupa ROBYG zakupiła działkę na warszawskim Mokotowie. http://www.gpwinfostrefa.pl/GPWIS2/pl/index/news/info/622067,robyg-kupil-grunty-w-warszawie-za-68-5-mln-zl–moze-tam-wybudowac-ok–1-000-mieszkan
2014-08-04Money.pl (źródło: PAP, tytuł: “Wielka transakcja spółki Robyg w Warszawie”, link: http://www.money.pl/gielda/wiadomosci/artykul/wielka;transakcja;spolki;robyg;w;warszawie,213,0,1593301.html) Grupa ROBYG zakupiła działkę na warszawskim Mokotowie. http://www.money.pl/gielda/wiadomosci/artykul/wielka;transakcja;spolki;robyg;w;warszawie,213,0,1593301.html
2014-08-04Renews.pl (tytuł: “Grupa ROBYG kupiła działkę na Mokotowie”, link: http://renews.pl/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=9794&cntnt01origid=17&cntnt01returnid=33) Grupa ROBYG zakupiła działkę na warszawskim Mokotowie. http://renews.pl/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=9794&cntnt01origid=17&cntnt01returnid=33
2014-07-29Puls Biznesu (autor: Małgorzata Ciechanowska, str.: 19, tytuł: „Grupa Robyg pełnoprawnym właścicielem RBC”) Grupa ROBYG sfinalizowała zakup 49% udziałów ROBYG BUSINESS CENTER od Wildetio LTD. Grupa ROBYG stała się pełnoprawnym właścicielem RBC.
2014-07-28Wp.pl/finanse (źródło: ISBnews, tytuł: „Robyg uznał w przychodach 470 lokali w II kw. 2014 r.”, link: http://finanse.wp.pl/kat,1033731,title,Robyg-uznal-w-przychodach-470-lokali-w-II-kw-2014-r,wid,16770996,wiadomosc.html?ticaid=11320e&_ticrsn=5) ROBYG rozpozna około 470 lokali w przychodach za II kwartał 2014 roku. http://finanse.wp.pl/kat,1033731,title,Robyg-uznal-w-przychodach-470-lokali-w-II-kw-2014-r,wid,16770996,wiadomosc.html?ticaid=11320e&_ticrsn=5
2014-07-28Wyborcza.biz (źródło: ISBnews, tytuł: „Robyg uznał w przychodach 470 lokali w II kw. 2014 r.”, link: http://wyborcza.biz/biznes/1,100969,16360004,Robyg_uznal_w_przychodach_470_lokali_w_II_kw__2014.html) ROBYG rozpozna około 470 lokali w przychodach za II kwartał 2014 roku. http://wyborcza.biz/biznes/1,100969,16360004,Robyg_uznal_w_przychodach_470_lokali_w_II_kw__2014.html