Contact

GENESIS PR:
Al. Wojska Polskiego 9
01-524 Warszawa

tel. (601) 697-477 , (22) 327-16-90
e-mail: robyg@genesispr.pl