Audytor

Firmą audytującą  jest (Raport Bieżący nr 25/2017):
 
PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.
Al. Armii Ludowej 14
00-638 Warszawa