Obligacje

Dane w tys. złotych na dzień 30 czerwca 2018
Spółka Seria Zadłużenie (wartość nominalna) Data spłaty
Robyg S.A. Serie L 58.500 29.10.2018
Robyg S.A. Serie S 45.300 23.07.2021
Robyg S.A. Serie PA 300.000 23.03.2023
Robyg S.A. Serie PB 60.000 05.07.2023
Razem 463.800