2019

Terminy publikacji raportów okresowych Spółki w 2019

  • Raporty roczne za 2018 rok
    Jednostkowy raport roczny Spółki – 29 marca 2019 roku
    Skonsolidowany raport roczny grupy kapitałowej Spółki – 29 marca 2019 roku
  • Raport półroczny za pierwsze półrocze 2019 roku
    Skonsolidowany raport półroczny grupy kapitałowej Spółki – 29 września 2019 roku