Okresy zamknięte

Okresy zamknięte związane z publikacją raportów okresowych w 2018 roku dla ROBYG S.A.

Data Wydarzenie Okres zamknięty w 2018 r.
14 marca 2018 r. Publikacja raportu rocznego za 2017 r. – jednostkowy raport roczny Spółki oraz – skonsolidowany raport roczny grupy kapitałowej Spółki 12.02 – 13.03
29 września 2018 r. Publikacja raportu półrocznego za I półrocze 2018 – skonsolidowany raport półroczny grupy kapitałowej Spółki 30.08-28.09
Okres zamknięty w przypadku każdego raportu okresowego, w tym raportu rocznego wynosi 30 dni kalendarzowych przed ogłoszeniem raportu.
 

Okresy zamknięte związane z publikacją raportów okresowych w 2017 roku dla ROBYG S.A.

Data Wydarzenie Okres zamknięty w 2017 r.
16 marca 2017 r. Publikacja raportu rocznego za 2016 r. – jednostkowy raport roczny Spółki oraz – skonsolidowany raport roczny grupy kapitałowej Spółki 14.01 – 16.03
18 maja 2017 r. Publikacja raportów okresowych kwartalnych za I kw. 2017 r. – skonsolidowany raport kwartalny grupy kapitałowej Spółki 18.04 – 18.05
24 sierpnia 2017 r. Publikacja raportu półrocznego za I półrocze 2017 – skonsolidowany raport półroczny grupy kapitałowej Spółki 25.07-24.08
16 listopada 2017 r. Publikacja raportów okresowych kwartalnych za III kw. 2017 r. – skonsolidowany raport kwartalny grupy kapitałowej Spółki 17.10 – 16.11
Okres zamknięty w przypadku każdego raportu okresowego, w tym raportu rocznego wynosi 30 dni kalendarzowych przed ogłoszeniem raportu.
 

Okresy zamknięte związane z publikacją raportów okresowych w 2016 roku dla ROBYG S.A.

Data Wydarzenie Okres zamknięty w 2016 r.
17 marca 2016 r. Publikacja raportu rocznego za 2015 r. – jednostkowy raport roczny Spółki oraz – skonsolidowany raport roczny grupy kapitałowej Spółki 17.01 – 17.03
12 maja 2016 r. Publikacja raportów okresowych kwartalnych za I kw. 2016 r. – skonsolidowany raport kwartalny grupy kapitałowej Spółki 28.04 – 12.05
25 sierpnia 2016 r. Publikacja raportu półrocznego za I półrocze 2016 – skonsolidowany raport półroczny grupy kapitałowej Spółki 24.07-25.08
14 listopada 2016 r. Publikacja raportów okresowych kwartalnych za III kw. 2016 r. – skonsolidowany raport kwartalny grupy kapitałowej Spółki 15.10 – 14.11
Okres zamknięty w przypadku każdego raportu okresowego, w tym raportu rocznego wynosi 30 dni kalendarzowych przed ogłoszeniem raportu.
 

Okresy zamknięte związane z publikacją raportów okresowych w 2015 roku dla ROBYG S.A.

Data Wydarzenie Okres zamknięty w 2015 r.
19 marca 2015 r. Publikacja raportu rocznego za 2014 r. – jednostkowy raport roczny Spółki oraz – skonsolidowany raport roczny grupy kapitałowej Spółki 19.01 – 19.03
14 maja 2015 r. Publikacja raportów okresowych kwartalnych za I kw. 2015 r. – skonsolidowany raport kwartalny grupy kapitałowej Spółki 30.04 – 14.05
20 sierpnia 2015 r. Publikacja raportu półrocznego za I półrocze 2015 – skonsolidowany raport półroczny grupy kapitałowej Spółki 20.07 – 20.08
12 listopada 2015 r. Publikacja raportów okresowych kwartalnych za III kw. 2015 r. – skonsolidowany raport kwartalny grupy kapitałowej Spółki 29.10 – 12.11
  • Dla raportów okresowych kwartalnych, okres zamknięty obowiązuje dwa tygodnie przed datą publikacji raportu.
  • Dla raportów półrocznych, okres zamknięty obowiązuje miesiąc przed datą publikacji raportu.
  • Dla raportów rocznych, okres zamknięty obowiązuje dwa miesiące przed datą publikacji raportu rocznego.

Okresy zamknięte związane z publikacją raportów okresowych w 2014 roku dla ROBYG S.A.

Data Wydarzenie Okres zamknięty w 2014 r.
20 marca 2014 r. Publikacja raportu rocznego za 2013 r. – jednostkowy raport roczny Spółki oraz – skonsolidowany raport roczny grupy kapitałowej Spółki 20.01 – 20.03
15 maja 2014 r. Publikacja raportów okresowych kwartalnych za I kw. 2014 r. – skonsolidowany raport kwartalny grupy kapitałowej Spółki 1.05 – 15.05
21 sierpnia 2014 r. Publikacja raportu półrocznego za I półrocze 2014 – skonsolidowany raport półroczny grupy kapitałowej Spółki 21.07 – 21.08
13 listopada 2014 r. Publikacja raportów okresowych kwartalnych za III kw. 2014 r. – skonsolidowany raport kwartalny grupy kapitałowej Spółki 30.10 – 13.11
  • Dla raportów okresowych kwartalnych, okres zamknięty obowiązuje dwa tygodnie przed datą publikacji raportu.
  • Dla raportów półrocznych, okres zamknięty obowiązuje miesiąc przed datą publikacji raportu.
  • Dla raportów rocznych, okres zamknięty obowiązuje dwa miesiące przed datą publikacji raportu rocznego.

Okresy zamknięte związane z publikacją raportów okresowych w 2013 roku dla ROBYG S.A.

Data Wydarzenie Okres zamknięty w 2013 r.
14 marca 2013 r. Publikacja raportu rocznego za 2012 r. – jednostkowy raport roczny Spółki oraz – skonsolidowany raport roczny grupy kapitałowej Spółki 14.01 – 14.03
15 maja 2013 r. Publikacja raportów okresowych kwartalnych za I kw. 2013 r. – skonsolidowany raport kwartalny grupy kapitałowej Spółki 1.05 – 15.05
28 sierpnia 2013 r. Publikacja raportu półrocznego za I półrocze 2013 – skonsolidowany raport półroczny grupy kapitałowej Spółki 28.07 – 28.08
14 listopada 2013 r. Publikacja raportów okresowych kwartalnych za III kw. 2013 r. – skonsolidowany raport kwartalny grupy kapitałowej Spółki 31.10 – 14.11
  • Dla raportów okresowych kwartalnych, okres zamknięty obowiązuje dwa tygodnie przed datą publikacji raportu.
  • Dla raportów półrocznych, okres zamknięty obowiązuje miesiąc przed datą publikacji raportu.
  • Dla raportów rocznych, okres zamknięty obowiązuje dwa miesiące przed datą publikacji raportu rocznego.