2014

  • 2014-12-29
    (poniedziałek) o godzinie 12:00 w Warszawie, w siedzibie Spółki przy Al. Rzeczypospolitej 1, 02-972 Warszawa, odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.
  • 2014-04-10
    (środa) o godzinie 11:00 w Warszawie, w siedzibie Spółki przy ul. L. Rydygiera 15, 01-793 Warszawa, odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
  • 2014-01-23
    (wtorek) o godzinie 12:00 w Warszawie, w siedzibie Spółki przy ul. L. Rydygiera 15, 01-793 Warszawa, odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki