2016

  • 2016-06-28
    (wtorek) o godzinie 11:00 w Warszawie, w siedzibie Spółki przy Al. Rzeczypospolitej 1, 02-972 Warszawa, odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.
  • 2016-03-01
    (wtorek) o godzinie 12:00 w Warszawie, w siedzibie Spółki przy Al. Rzeczypospolitej 1, 02-972 Warszawa, odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.