Informacje o Grupie

Grupa ROBYG jest deweloperem działającym od 2000 roku na rynku polskim, w Warszawie i w Gdańsku. W 2018 roku firma rozpoczyna działalność deweloperską we Wrocławiu.

W ciągu całego okresu działalności Grupa ROBYG sprzedała ponad 20 000 lokali.

Obecnie firma jest jednym z liderów na rynku deweloperskim pod względem liczby zakontraktowanych mieszkań. W całym 2017 roku Grupa ROBYG zakontraktowała w Warszawie i Gdańsku rekordową w historii spółki liczbę około 3470 lokali netto. Liczba zakontraktowanych lokali wzrosła wobec 2016 roku o 17%.

W 2017 roku przychody Grupy ROBYG osiągnęły blisko 738 mln zł netto, a zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej oscylował wokół 110 mln zł. EBIT wyniósł około 174 mln zł.