Informacje o spółce

Grupa ROBYG jest polskim deweloperem giełdowym działającym w Warszawie i Gdańsku. Firma posiada również tereny inwestycyjne we Wrocławiu, gdzie wkrótce rozpocznie działalność. Grupa ROBYG działa od 2000 roku, a obecnie jest jednym z liderów wśród polskich deweloperów giełdowych pod względem liczby zakontraktowanych mieszkań. W ciągu ponad 17 lat działalności firma sprzedała około 16 000 lokali.

ROBYG SA jest notowana na głównym parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie od listopada 2010 roku. W marcu 2016 ROBYG SA – w rezultacie rewizji rocznej portfeli indeksów – weszła w skład indeksu giełdowego mWIG40. Ponadto w grudniu 2015 roku Grupa ROBYG została włączona do indeksu spółek dywidendowych WIGdiv – spółka regularnie od debiutu na giełdzie dzieli się zyskiem z akcjonariuszami.

Grupa ROBYG osiągnęła w 2016 roku przychody w wysokości 517 mln zł (766 mln zł wliczając proporcjonalny udział z projektów joint venture), co oznacza wzrost o 8% w porównaniu z rokiem 2015. Zysk netto Grupy ROBYG przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 109 mln zł, a EBIT 123 mln zł wobec 59 mln zł w 2015 r. (wzrost o 108%) – najwięcej w dotychczasowej działalności Grupy ROBYG.

Grupa ROBYG w całym 2017 roku zakontraktowała rekordową w historii spółki liczbę około 3470 lokali netto w Warszawie i Gdańsku. Liczba zakontraktowanych lokali wzrosła wobec 2016 roku o 17%.