Polityka dywidendy

Od debiutu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w 2010 roku ROBYG SA regularnie dzieli się zyskiem z akcjonariuszami. Dotychczas spółka wypłaciła w ramach dywidendy:

  • ze skonsolidowanego zysku netto za 2016 w wysokości 0,27 zł na akcję, co stanowiło około 65% skonsolidowanego zysku netto
  • ze skonsolidowanego zysku netto za 2015 w wysokości 0,20 zł na akcję, co stanowiło około 64,5% skonsolidowanego zysku netto
  • ze skonsolidowanego zysku netto za 2014 w wysokości 0,11 zł na akcję, co stanowiło około 62,2% skonsolidowanego zysku netto
  • ze skonsolidowanego zysku netto za 2013 rok w wysokości 0,08 zł na akcję, co stanowiło około 72,9% skonsolidowanego zysku netto
  • z sumy skonsolidowanych zysków netto z lat 2010-2012 w wysokości łącznie 0,27 zł na akcję, co stanowiło około 78,4% sumy skonsolidowanych zysków netto w tym okresie

Zarząd Grupy ROBYG przyjął politykę dywidend, zgodnie z którą zamierza rekomendować wypłatę dywidendy z zysków za lata 2016 i 2017 na poziomie od 65% do 80% skonsolidowanego zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 6 czerwca 2017 roku podjęło uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy akcjonariuszom Spółki za 2016 rok w wysokości 0,27 zł na jedną akcję, co łącznie daje ponad 71 mln zł. Oznacza to, że stopa dywidendy wynosi ponad 8% obecnej kapitalizacji ROBYG. Dzień dywidendy został wyznaczony na 19 czerwca 2017 roku, natomiast wypłata nastąpiła w dniu 4 lipca 2017 roku.